Εξερευνώντας με τον Μάκη Λυκούδη


ΟΙ ΥΞΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. 4

ΟΙ ΥΞΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Έρευνα του Μάκη Λυκούδη.

Το ανατολικό μέρος της Μεσογειακής λεκάνης φαίνεται, συμφώνως με όσα μας λένε επιστήμονες και ερευνητές της ιστορίας και των πολιτισμών της περιοχής, να συγκλονίζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια από πολέμους, μετακινήσεις λαών, ακμή και πτώση μεγάλων δυνάμεων και πολιτισμών.